Afrasyap kimdir?

28.02.2022
Okuma Süresi: 2 dakika
A+
A-
Afrasyap kimdir?

Efrasiyab veya Afrasiyab, Şehnâme’nin karakterlerinden efsanevî kral ve Turan kahramanı. Pehlevice ve İslam kaynaklarına göre, Efrasiyab Tūr’un torunlarından olup efsanevî Zerdüşt kralı Feridun’un üç oğlundan biridir. Zerdüşt kitaplarından Bundahishn’de Tūr’un yedinci kuşaktan torunu olduğu aktarılmaktadır.

Alpar (Alper) sıfatıyla anılır. İran mitolojisinde adı Afrasyab olarak geçer. Alp Er Tunga’nın, Turancılarca Türklerin eski atalarının soyundan geldiği öne sürülür. Ayrıca, Divân-ı Lügati’t-Türk’te ve Kutadgu Bilig’de, İran destanı Şehnâme’nin kahramanlarından Efrasiyab (Afrasyab)’la aynı kişi olduğu belirtilir.

İran efsanevî tarihinde korkunç bir savaşçı ve büyük bir kumandan olarak geçen Efrâsiyâb, kötülük ilâhı Ehrimen’in yeryüzündeki temsilcisi sayılır ve şeceresi yedi göbekte yine efsanevî hükümdarlardan Ferîdun’a ulaşır. Babası Peşeng, Ferîdun’un torunlarından Zâişman’ın (Zâdsan) oğludur.

You cannot copy content of this page