Anne Babası hasta olan memur tayin isteyebilir mi?

Devlet Memurları Anne ve Babasının Sağlık Sorunları Sebebiyle Tayin İsteminde Bulunabilir. Devlet memurlarının hizmet şartları, nitelikleri, atanma ve yetiştirilmeleri, ilerleme ve yükselmeleri, ödev, hak, yüküm ve sorumlulukları, aylıkları ve tüm özlük işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

Ömür boyu gözetim altında bulunmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamını sürdürebildiği bedeni, zihinsel, spastik ya da görme engellilik haline ilişkin tam teşekküllü askeri hastanelerden, ağır engellilik durumuna ilişkin atamaya esas % 60 ve üzeri olduğunu belirtir sağlık raporu ile müracaat edecektir.

Sağlık Mazereti Tayini Nedir? Sağlık durumu tayini ya da bilinen adıyla sağlık mazereti tayini, kişinin bulunduğu yerde sağlık durumunun tehlike altında olduğunun kanıtlanması durumunda gerçekleştirilebilir