Hedonizm nedir? Hedonizm Temsilcileri kimdir?

12.11.2022
Okuma Süresi: 4 dakika
A+
A-
Hedonizm nedir? Hedonizm Temsilcileri kimdir?

Hedonizm nedir? Hedonizm Temsilcileri kimdir?

Hedonizm ya da diğer bir ismi ile hazcılık kavramı ilk çağ dönemlerinde iki filozof tarafından oldukça benimsenmiştir. Bu filozoflar Aristippos ve Epikuros‘tur. Ancak çok daha önceleri hintli bir filozof da Hedonizm akımından bahsetmiştir.

Hedonizm, en geniş tabirle hazzı en üst seviyeye çıkarıp acıyı en aza indirmeyi amaçlayan bir felsefesi görüştür. Hazcılık olarak da bilinen hedonizm kelimesi, Yunanca bir kelime olan “hedone” (zevk) kelimesinden gelir.

Bugün gelinen noktada hedonizm ile ilgili tek bir tanım yoktur. Psikolojik anlamda hedonizme göre insanın yalnızca zevk ya da acı ile motive olur. Ahlaki anlamda hedonizme göre ise asıl değerli olan hazdır, acı değersiz olandır.

Hedonizmin temelindeki görüş tek önemli unsurun zevk ve acı olduğu yönündedir. Zevk ve acı eğer tek önemli unsur değil de en az diğer unsurlardan kadar önemli bir unsur olarak nitelendirilseydi muhtemelen bu kadar yaygın olarak tartışılan bir felsefi görüş olmayacaktı. Haz ve acının her şeyin üzerinde tutulması, onu ilginç kılıyor.

Hedonizm Temsilcileri Kimlerdir?

Epikuros
Aristippos

Hedonizmin en önemli iki temsilcisi vardır. Bunlardan biri Epikuros, diğeri ise Sokrates’in öğrencisi Aristippos’tur.

Epikürcülük kurucusu Epikuros veya Epikür, normatif bir hedonizm görüşünü savunmuştur. Epikuros’a göre mutluluk, en temel ihtiyaçların haricinde herhangi bir şeye yönelik arzu duymak da dahil olmak üzere bedensel ve zihinsel acıların olmamasıdır.
Epikuros’a Göre Hedonizm

Epikuros, Antik Yunan’daki sınırlılıklara rağmen insanlara gereksiz şeylere yönelik arzu duymaması için pazar yerlerinden, kasabalardan uzak durmasını öğütlüyordu. Ona göre daha fazlası ya da daha iyisi için gereksiz bir ihtiyaç oluşturmak, karşılaması zor olan arzulara yol açacak ve en nihayetinde imkânlarımızı aşacaktır.

İnsan ne kadar zengin olursa olsun, arzuları onun önünde sonunda huzurlu ve mutlu hayat yaşamamızı engelleyecektir.

Bu bencil bir düşüncedir ama bu bencillik, başkalarının kötülüğünü isteme anlamında bir bencillik değil, mutluluğu kendisi için arama zorunluluğunu ifade eden bir bencilliktir.

Epikürcüler, kendilerini sadece en temel ihtiyaçları arzulamak üzere eğitir. Bu da onlara yalnızca kendileri ile ilgilenmelerini sağlar, başkalarının işine karışmaları için ortada hiçbir neden bırakmaz.
Aristippos’a Göre Hedonizm

Kirene Okulu’nun kurucusu Aristippos, hazzın mutluluk ile eş değer olduğunu ve herkesin anlık zevklerin peşinden gitmesi gerektiğini savunuyordu. Fiziksel zevklerin manevi zevklere göre daha ağır basması muhtemelen daha somut olmasından kaynaklanıyordu.

Bu düşünceye göre atılan herhangi bir adımın gelecekte yol açabileceği olumsuz bir sonuca aldırmadan anlık zevklerin peşinden gitmek, acılardan ise uzak durmak gerekiyordu. Bir şey haz veriyorsa iyi, haz vermiyorsa kötüdür.