İdare Mahkemesi Adli Tatil Olur mu? Adli tatilden kimler yararlanır?

Adli tatil, Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının toplu olarak izne çıktığı tatil dönemine denir.

Danıştay daireleri, bölge idare mahkemeleri ile idare ve vergi mahkemeleri her yıl 20 Temmuz – 31 Ağustos döneminde çalışmaya ara vermektedir. Başka bir deyişle mahkemeler bu dönem içerisinde adli tatil uygulamasında olacaklardır.

Hukuk ve ceza mahkemelerinde olduğu gibi idari yargı mercileri de kural olarak 20 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında (bu tarihler dahil) adli tatile girmekte yani İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki tabiriyle çalışmaya ara vermektedirler (İYUK md. 61).