Irat ne demek, Hukukta irat ne demek?

Hukukta irat ne demek?

Hukukta irat ne demek? İrat, gelir; gelir getiren mülk anlamına gelir. İrat senedi ise, bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bağımsızlaştırılarak, sürümünü artırmak için bağlandığı kıymetli evraktır.

Irad anlamı ne?

aslı irâd olsa da günümüzde irat şeklinde daha çok kullanılır. gelir vergisi kanununa göre, elde edilmesi için genelde pek bir uğraş verilmesi gerekmeyen, zamanı geldiğinde dalından toplanan, gayrimenkul ve menkul mallar üzerinden elde edilen gelir çeşidi.

Muhasebede irat ne demek?

İrat, gelir demektir. Gelir, kişinin dönem başındaki servetinin dönem sonundaki servetine eşit olması koşuluyla, o dönem içinde tüketebileceği mal ve hizmet miktarı toplamıdır. Gelir Vergisi Kanunu’na göre ise Gelir; bir kişinin, bir takvim yılı içerisinde elde ettiği kazanç ve iratların safi (net) tutarıdır.

İrat getirmek ne demek?

Irat kelimesi Türkçe’de “1. getirme, gelir getirme, bir konuyu gündeme getirme, 2. gelir” anlamına gelir. Arapça wrd kökünden gelen īrād ايراد z “1. getirme, gelir getirme, bir konuyu gündeme getirme, 2. gelir” sözcüğünden alıntıdır.

İrat senedi nedir örnek?

Bir gayrimenkulün alacak dolayısıyla rehin gösterildiğini ispatlayan belgelere irat senedi denir. … Resmi olarak gayrimenkul üzerinde mükellefiyet kurulması ve taşınmazın sürümünün artırılarak borcunun ödetilmesi irat senedi tarafından gösterilir.

İrat biçiminde ne demek?

medeni kanunda nafakanın ya da maddi tazminatın aylık olarak ödenmesi. alacaklı eşin evlenmesi ya da eşlerden birinin ölmesi ya da alcaklı eşin yoksulluğunun ortadan kalkması ya da alacaklı eşin haysiyetsiz hayat sürmesi halinde kalkar. … manevi tazminat bu şekilde ödenemez toplu halde ödenmek zorundadır.

Iratla ödeme ne demek?

medeni kanunda nafakanın ya da maddi tazminatın aylık olarak ödenmesi. alacaklı eşin evlenmesi ya da eşlerden birinin ölmesi ya da alcaklı eşin yoksulluğunun ortadan kalkması ya da alacaklı eşin haysiyetsiz hayat sürmesi halinde kalkar. … manevi tazminat bu şekilde ödenemez toplu halde ödenmek zorundadır.