Kekavmenos kimdir? Kekavmenos tarihte kimdir? Kekavmenos kim öldürdü, nasıl öldü?

23.05.2022
Okuma Süresi: 3 dakika
A+
A-
Kekavmenos kimdir? Kekavmenos tarihte kimdir? Kekavmenos kim öldürdü, nasıl öldü?

Kekavmenos kimdir? Kekavmenos tarihte kimdir? Kekavmenos kim öldürdü, nasıl öldü?

Tam adıyla Katakalon Kekaumenos, 11. Yüzyıl ortalarında hüküm sürmüş bir Bizans komutanıdır. Bugünkü Giresun Şebinkarahisar topraklarında yer alan Kolonei kentinde doğan Kekavmenos, görünürde soylu bir Katakalon ailesinden geliyor. Ancak bazı araştırmalar onun aslında soylu bir ailenin ferdi olmadığını söyler.

Kekavmenos’u kim oynuyor? Toprak Sergen canlandırıyor!

TRT’de radyo sunuculuğu, TV program yapımcılığı gibi görevlerde bulundu. Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde, özel tiyatrolarda çalıştı. Reklam filmlerinde, kliplerde ve sabah kuşağı, yarışma programlarında yer aldı, seslendirme çalışmalarına ise devam ediyor.

Tekfur, Bizans İmparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli’deki Hıristiyan beylerine verilen genel ad.

Tekfur Ermeniceden alıntı bir sözcük olup Osmanlı Türkçesinde Hıristiyan hükümdarlara verilen bir sandır. Aslı Takavor, anlamı ise “taç taşıyan”dır. Bizans İmparatorluğu’nda merkez dışındaki şehirlerin müstakil valilerine Tekfur denirdi. Bunların idari ve askeri vazifeleri vardı. Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Devleti’nin ilk zamanlarında Tekfurlarla çok sıkı münasebet kuruldu. Tekfurlar Türk akınlarından korunup, istiklallerini muhafaza etmek için Türklere çok miktarda vergi verirlerdi.

Tekfurların bazıları durumlarını muhafaza edebilmek için Türk kumandan ve beyleriyle akraba olma yollarına başvururlardı. Bu sebepten ekserisi kızlarını Türk kumandan veya oğullarına gelin verirlerdi. Bu tekfurların içinden Müslüman olanlar da oldu. Bunlardan Harmankaya Tekfuru Köse Mihal en meşhurudur. Osmanlı Devletine ve İslamiyete hizmetlerde bulundu.

Bizans İmparatorluğu yıkılınca tekfurluk da tamâmen tarihe karıştı.

You cannot copy content of this page