Komiserlik Sınavı Konuları 2023

15.12.2022
Okuma Süresi: 2 dakika
A+
A-
Komiserlik Sınavı Konuları 2023

Komiserlik Sınavı Konuları

Sınav soruları; Polis Meslek Mevzuatı (%30), Ceza Muhakemesi Hukuku (%10), Ceza Hukuku (%10), Anayasa Hukuku (%10), İdare Hukuku (%10), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10), İnsan Hakları (%10), Genel Kültür (%10) şeklinde olup sınav süresi 120 dakikadır.

Madde 45 – Komiser yardımcılığı kursu eğitim programları, Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanır ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe konulur. Kurslar en az 9 ay sürelidir.

Sınav, 26 Haziran 2022 Pazar günü saat 14.00’te tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 (onbir) sınav merkezinde gerçekleştirildi.

Sınav süresi 120 (yüzyirmi) dakika olacaktır. Sınav soruları ve cevapları hiçbir yerde yayımlanmayacaktır. Cevap kâğıtlarının ve sınav tutanaklarının değerlendirilmesi ÜNİVERSİTE tarafından yapılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden ADAY’lar değerlendirmeye ve sıralamaya alınmayacaktır.

You cannot copy content of this page