Nureddin Zengi kimdir? Eşi kim? Nureddin Zengi rüyası? Nureddin Zengî Selahaddin Eyyubi

09.01.2023
Okuma Süresi: 2 dakika
A+
A-
Nureddin Zengi kimdir? Eşi kim? Nureddin Zengi rüyası? Nureddin Zengî Selahaddin Eyyubi

Nureddin Zengi kimdir? Eşi kim? Nureddin Zengi rüyası? Nureddin Zengî Selahaddin Eyyubi

Nûreddin Mahmud Zengî, Büyük Selçuklular’ın Haleb Atabeyi, Öz. Sünnî kimliğiyle bilinen Zengîler devletine en parlak dönemini yaşatan hiç kuşkusuz Nûreddîn Zengî (ö.569/1174. )’dir. Babasının ölümünden sonra devletin başına geçen Nûreddîn Zengî, o dönemde mezhep ve siyasi mücadelelerle sarsılan İslâm dünyasını Haçlı saldırılarına karşı koruyarak Müslümanların lideri olmuştur.

Bir gece rüyasında Allah Resulü’nü görmüştü. Kâinatın efendisi, ona, parmağıyla işaret ettiği üç kişiyi göstererek “Beni bu üç kişiden kurtar” buyurmuştu. Zengî, hemen Medine’ye gitti. İhsanda bulunacağını ilan ederek, bütün halkın, önünden geçmesini istedi.

NUREDDİN ZENGİ VE SELAHADDİN EYYUBİ Nureddin Mahmud Zengî, 11 Şubat 1118’de Halep’te doğdu.

Babası İmâdüddin Zengî‘dir. (Bahattin Kök, Nûreddin Zengî Mahmud, DİA, İstanbul 2007, XXXIII, 259) İmâdüddin Zengî, Zengîler’in kurucusu ve ilk hükümdarıdır.

You cannot copy content of this page