Cerrahi tarikatı Alevi mi? Cerrahi Tarikatı kadınları? Cerrahi tarikatı kuralları? Cerrahi tarikatına nasıl girilir?

06.12.2023
A+
A-
Cerrahi tarikatı Alevi mi? Cerrahi Tarikatı kadınları? Cerrahi tarikatı kuralları? Cerrahi tarikatına nasıl girilir?

Cerrahi tarikatı Alevi mi? Cerrahi Tarikatı kadınları? Cerrahi tarikatı kuralları? Cerrahi tarikatına nasıl girilir? Soruları Arama motorlarında ve bilgivip.com adresinde merak ile araştırılmaya devam ediyor. Bizlerde (bilgivip.com) sizin için Cerrahi tarikatı Alevi mi? Cerrahi Tarikatı kadınları? Cerrahi tarikatı kuralları? Cerrahi tarikatına nasıl girilir? sorularının yanıtlarını araştırıp derledik, buyurun vip bilgiler sizlerle.

Ramazânîyye’nin bir kolu olan Cerrahîlik, Halvetîyye’nin alt şubesi olarak Nureddîn Muhammed ibn-i Abdullah er-Rûmî el-İstanbulî el-Cerrahî tarafından kurulmuştur. Cerrâhî tarikatı 17. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış olup, o dönemin İstanbul’unun en yaygın tarikatlarından biri haline gelmiştir. III.Ahmet, tarikata bağlılığını göstererek ilk tekkeyi yaptırmış ve tarikata katılan diğer padişahlar arasında II.Mahmut, Abdulmecit ve III.Mustafa bulunmaktadır. Tarikatın kurucusu Nureddin Mehmed Cerrahi, 1678 yılında Cerrahpaşa’da doğmuştur.

Cerrahîlik’in etkilendiği tarikatlardan biri Bektaşilik olarak gösterilebilir. Çünkü Şeyh Nurettin Cerrahi’nin icazet aldığı Ramazaniye tarikatı şeyhi Ali Köstendili, ruhani eğitimini H. Bektaş Veli aracılığıyla almıştır.

Nureddin Cerrahi’nin tarikat kurucusu olarak kendini görmesine dair belgeler bulunmamakla birlikte, tekke kurarak öğrenci yetiştirdiği bilinmektedir. Ölümünden sonra, müridlerinin başka tekkelere gitmesini önlemek amacıyla ona tarikat kurucusu kimliği atfedilmiş olabilir.

  1. yüzyıl ortalarından itibaren Nureddin, el yazmalarında kutsallaştırılmış ve övgüyle anılmıştır. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda gerçekleşen reformlar ve tarikatların yeniden popüler hale gelme çabalarıyla birlikte bu kutsama artmıştır.

Cerrahi tekkesi, Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılmasına rağmen varlığını sürdürmüştür. Kapatılma döneminin şeyhi İbrahim Fahreddin Efendi, tarikatı zorlu şartlarda sürdürmüş ve türbedar olmuştur.

Tekke günümüzde de varlığını sürdürmektedir ve Cerrahi tekkeleri Rumeli (Mora, Girit, Selanik, Yanbolu, Şumnu, Radoviç, Koçana, Üsküp, Tekirdağ, Edirne), Anadolu (Çanakkale-Ezine, Bursa, Manisa, İsparta), Ortadoğu ve Afrika’da (Musul, Kahire) bulunmaktadır.

1950’lerde İstanbul’da bulunan dört tekke şunlardır: Kasımpaşa-Kadiri, Piyalepaşa-Rufai, Karagümrük-Cerrahi, Tophane-Kadiri. Süleymaniye’deki Helavi tekkesi ise türbe ve eski semahane ile bugünkü tekkeyi içermektedir. Tekkenin günümüzdeki durumu zenginlik ve refahı ifade ederken, Şeyh ve ailesi artık tekke içinde ikamet etmemekte, Şeyh belirli günlerde tekkeye gelmektedir.

Şeyh Muzaffer Ozak tarafından 1981 yılında kurulan “Türk Tasavvuf Musukisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı,” çeşitli bölgelerdeki tasavvuf müziğini ve folklorunu tespit etmek, araştırmak, yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için faaliyet göstermektedir.

Sizler için bizlerde en net bilginin kaynağı olarak Cerrahi tarikatı Alevi mi? Cerrahi Tarikatı kadınları? Cerrahi tarikatı kuralları? Cerrahi tarikatına nasıl girilir? sorularını yanıtlamaya çalıştık. Bizi takip etmeye devam ediniz.

You cannot copy content of this page