Danıştay karar verildi ne demek? Danıştay karar verildi yaziyor? Danıştay karar aşamasında ne kadar sürer?

30.03.2024
A+
A-
Danıştay karar verildi ne demek? Danıştay karar verildi yaziyor? Danıştay karar aşamasında ne kadar sürer?

Danıştay karar aşamasında yazıyor? Danıştay karar aşamasında ne kadar sürer? Danıştay karar verildi ne demek? Danıştay karar verildi yaziyor? Danıştay kararı bozarsa ne olur? Danıştay karar aşamasında ne kadar sürer? Soruları Arama motorlarında ve bilgivip.com adresinde merak ile araştırılmaya devam ediyor. Bizlerde (bilgivip.com) sizin için Danıştay karar aşamasında ne kadar sürer? sorularının yanıtlarını araştırıp derledik, buyurun vip bilgiler sizlerle.

Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Ayrıca, Danıştay, kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. (AY m. 155/1) Danıştay’da ise ortalama bir yıl sürede karar verilmektedir.

Danıştayın ilgili dava dairesinin kararı uygun görülürse mahkemenin kararı bozulur; aksi halde onanır. Danıştay, yaptığı inceleme sonucunda verilmiş olan kararı hukuka uygun bulursa temyiz başvurusunun reddine karar verir. Bu karar ile birlikte idari yargı yerinin vermiş olduğu karar kesinleşir.

Danıştay bölge idare mahkemesinin kararını bozar mi? İdare mahkemesi, Danıştay kararına uyar mi?

Danıştay, kural olarak, temyiz incelemesinde sadece hukuka uygunluk denetimi yapar; yerindelik denetimi yapamaz. Başka bir ifadeyle, Danıştay, temyiz incelemesinde maddi konuları yeniden incelemez, sadece dosya üzerinden kararın hukuka uygun olup olmadığını araştırarak karar verir.

Eğer bozma kararı verirse de yeniden yargılama yapmak üzere dosyayı Bölge İdare Mahkemesine gönderir. Bölge İdare Mahkemesi bu bozma kararına uyar veya direnir.

Danıştay onama kararına itiraz? Danıştay onama kararından sonra ne olur?

Danıştay, yaptığı inceleme sonucunda verilmiş olan kararı hukuka uygun bulursa temyiz başvurusunun reddine karar verir. Bu karar ile birlikte idari yargı yerinin vermiş olduğu karar kesinleşir. İtiraz için Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye bireysel başvuru yapılacaktır.

Sizler için bizlerde en net bilginin kaynağı olarak Danıştay karar aşamasında yazıyor? Danıştay karar aşamasında ne kadar sürer? Danıştay karar verildi ne demek? Danıştay karar verildi yaziyor? Danıştay kararı bozarsa ne olur? Danıştay karar aşamasında ne kadar sürer? sorularını yanıtlamaya çalıştık. Bizi takip etmeye devam ediniz.

You cannot copy content of this page