Engelli servis hostesi görevleri nelerdir? Özel eğitim servis rehberinin görevleri

19.09.2023
A+
A-
Engelli servis hostesi görevleri nelerdir? Özel eğitim servis rehberinin görevleri

Engelli servis hostesi görevleri nelerdir? Özel eğitim servis rehberinin görevleri nelerdir?

Bu konuda yönetmelik açık ve nettir. Servis ablaları da diyeceğimiz görevliler bu özel çocuklar için ekstra efor sarfetmeli. Okulun içerisinde de çocukların ihtiyaçlarını gidermede, yemeklerini yedirmede görevlidirler.

Bu personel çocukların servislere güvenli şekilde bindirilip indirilmesini, karşıdan karşıya geçişlerini sağlayacak, çocukların emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığına bakıp kontrol edecek. Okul içerisinde de aynı şekilde özel çocukların ihtiyaçları için yardımcı olmak zorundalar.

Özel eğitim öğretmenin görev tanımı bellidir. Öğretmen sınıf içerisinde çocuğun öğrenebileceği bilgileri öğretmek ve eğitmek ile sorunludur. Bunun dışında çocuğun wc ihtiyacı, yemek yeme ihtiyacı gibi durumlar yardımcı personelin görevidir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM YÖNETMELİĞİ

Okul öncesi öğretmeni ve görevleri

Madde 23-Okul öncesi öğretmenleri çalıştıkları kurumun özellikleri dikkate alınarak diğer görevlerinin yanında:

a) Çocukların gelişimlerini çeşitli ölçek ve kontrol listeleri kullanarak özel eğitim öğretmenleri ile iş birliği içinde değerlendirir ve izler.

b) Eğitsel tanıya bağlı olarak çocukların ilgi ve gereksinimlerine göre eğitim programlarının hazırlanmasında iş birliği yapar ve uygular.

c) Aile rehberliği programlarında; ailelere çocuklarının gelişim özelliklerini tanıtır ve gelişimlerini destekleyici çalışmalar için bilgi verir.

Rehber personelin görevleri

MADDE 15 – (1) Özel eğitim öğrencileri ile yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin taşınmasında görevli rehber personel;

a) Okula/kuruma gelişteki ilk öğrenci/kursiyerin alındığı noktadan önce servis aracında bulunmak ve okul/kurumdaki eğitim-öğretim bittikten sonra en son öğrenci/kursiyerin indiği noktaya kadar araçta bulunmak,

b) Refakat ettiği öğrenci/kursiyerlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde araca biniş ve inişleri ile geliş ve gidişlerine yardımcı olmak,

c) Taşıma işlemlerine ilişkin olarak okul-aile-öğrenci/kursiyer ilişkilerinde ortaya çıkan sorunları ilgililere zamanında bildirmek,

ç) Taşıma işini yapan servis aracında bulunduğu zamanlar dışındaki eğitim-öğretim saatlerinde okul/kurumda bulunmak ve sorumluluğunda olan öğrenci/kursiyerlere yönelik sağlık, beslenme ve temizlik konularında yardımcı olmak üzere okul/kurum müdürünün verdiği görevleri yapmak,

iş ve işlemlerinden sorumludur.

You cannot copy content of this page