Filozof Kimdir? İlk filozof kimdir?

09.01.2023
Okuma Süresi: 2 dakika
A+
A-
Filozof Kimdir? İlk filozof kimdir?

Filozof Kimdir? İlk filozof kimdir?

İlk filozof, Miletli Thales olarak biliniyor. Thales, MÖ 624/623 – MÖ 548/545 dönemleri arasında yaşamıştır.

Miletli Thales, İyonya’dan bir Antik Yunan matematikçi, astronom, ve Sokratik öncesi filozofuydu. İlk filozoflardan olduğu için felsefenin ve bilimin öncüsü olarak adlandırılır.

İyonya aydınlanmasının başlatıcısı olarak bilinir ve Eski Yunan’ın Yedi Bilge’sinden ilkidir. Ticaretle uğraşmış ve bu nedenle Mısır’da bulunmuştur. Elimize ulaşmış hiçbir metni yoktur. Yaşadığı döneme ait kaynaklarda da adına rastlanamaz ancak hakkındaki bilgiler Herodot, Diogenes Laertios, Aristoteles, Teophrastos gibi antik yazarlardan edinilir.

Filozof, kısaca felsefe ile uğraşan kişilere verilen isimdir. Kelime anlamına bakarsak filozof, Antik Yunanca’da bilgelik aşığı anlamına gelen(filasofos) kelimesinden türemiştir.

Filozof, herkesçe bilinen anlamı olan “felsefe ile uğraşan kişi” dışında farklı düşünürler tarafından da tanımlanmıştır. Örneğin Platon’a göre filozof; bilgeliği yani “sophia” yı seven bilgelik peşinde koşan ve belli bir bilgeliğe sahip olan kişidir.

Filozufun tanımı düşünürler tarafından farklılık gösterse de genel tanımı ile “felsefe ile uğraşan kişi” olarak biliniyor.

Ciceron ve Diogenes Laertius’un, Eflâtun’un öğrencisi Herakleides Pontikos’un bugün elde bulunmayan bir eserine dayanarak verdikleri pek kesin olmayan bir rivayete göre filozof kelimesini ilk kullanan düşünür Pisagor olmuştur. (MÖ 6. yüzyıl)

Klasik anlamda, bir filozof, belirli bir yaşam tarzına göre yaşayan, insanın durumuna ilişkin varoluşsal soruları çözmeye odaklanan biriydi.

You cannot copy content of this page