Hacı Şakir Efendi kimdir? Hacı Şakir Hoca Efendi Nasıl Öldü?

13.10.2023
A+
A-
Hacı Şakir Efendi kimdir? Hacı Şakir Hoca Efendi Nasıl Öldü?

Hacı Şakir efendi kimdir? Hacı şakir hoca efendi nasıl öldü Soruları Arama motorlarında ve bilgivip.com adresinde merak ile araştırılmaya devam ediyor. Bizlerde (bilgivip.com) sizin için Hacı Şakir efendi kimdir? Hacı şakir hoca efendi nasıl öldü sorularının yanıtlarını araştırıp derledik, buyurun vip bilgiler sizlerle.

Tam adı Gelibolulu Elhâc Şâkir Efendi olup şiirlerinde Şâkir mahlasını kullanmıştır (İnal 1969: 1727). 1245/1829’da Gelibolu’da doğmuştur.

Gelibolu’nun ileri gelenlerinden Ârif Ağa’nın oğludur.

Dedesi Gelibolu eşrâfından Hacı Âşık Ali oğlu Mustafa Ağa’dır.

Çok küçük yaşta babasını kaybettiğinden dedesinin himayesinde büyümüştür. Mahalle mektebinde temel ilimleri öğrenen Şâkir, aynı zamanda Gelibolu müftüsü Halîl Efendi’den Arapça dersleri almıştır. Bu derslerden sonra İstanbul’a gitmiş, orada Kavalalı Yusuf Efendi’nin derslerine devam ederek icazetnâme almaya hak kazanmıştır (İnal 1969: 1727). İcazet aldıktan sonra Gelibolu’ya dönen Şâkir, 1272/1855’te işrete düşkünlüğünden dolayı birkaç gün hapis yatmıştır.

Hapishanedeyken devrin Gelibolu kaymakamı Râşid Paşa’ya “-gel gör” redifli bir gazel yazmış, bu gazeli sayesinde salıverilmiştir (İnal 1969: 1727). 1273/1856’da hac vazifesini yerine getiren Şâkir, Hac dönüşü masivadan el etek çekmeye karar vermiş ve Gelibolu Mevlevîhâne’sinin o dönemki şeyhi Hüseyin Azmî Dede’ye intisap ederek çileye soyunmuştur.

1276/1859’da henüz 30 yaşındayken çilesini tamamlayamadan vefat etmiştir. Gelibolu’da Yazıcı-zâde Türbesi civarında medfundur (Kurnaz vd. 2001: 471). Ârif ve Halil isminde iki oğlu vardır. İkisi de Mevlevîliğe intisab ederek çilesini tamamlamış ve dede unvanı almıştır (İnal 1969: 1728).

Kaynak: Gelibolulu Elhâc Şâkir Efendi. Dîvânçe-i Şâkir. Millet Kütüphânesi. Ali Emîrî Koleksiyonu. Manzum 224.

Sizler için bizlerde en net bilginin kaynağı olarak Hacı Şakir efendi kimdir? Hacı şakir hoca efendi nasıl öldü sorularını yanıtlamaya çalıştık. Bizi takip etmeye devam ediniz.

You cannot copy content of this page