İbni heysem kimdir? ibni heysem neti icat etmiştir?

10.05.2023
A+
A-
İbni heysem kimdir? ibni heysem neti icat etmiştir?

Arap fizikçi, matematikçi ve filozof İbn-i Heysem, 965’te Basra’da dünyaya geldi, 1038-1040 yılları arasında Kahire’de öldü. Fizik, matematik ve felsefe alanlarında çalışmalar yapmıştır. Öğrenimine Basra’da başladı. Zamanının yüksek din ve fen ilimlerini de burada öğrendi.

İbn-i Heysem, Ḥasan Ibn el-Heysem, Batılıların söyleyişiyle Alhazen, veya tam ismiyle Ebū ʿAlī el-Ḥasan ibn el-Ḥasan ibn el-Heysem, Arap matematikçi, astronom, ve İslam’ın Altın Çağının önemli fizikçilerinden biriydi. “Modern optiğin babası” olarak da anılır. Arap bilim insanın tam adı Abu Ali al-Hasan ibn al-Hasan ibn al-Haytham’dır. Eğitim hayatına Basra’da başlayıp bir kısmını tamamladıktan sonra Bağdat şehrine gitmiştir. Burada matematik, fizik, mühendislik, astronomi, metalurji gibi pozitif bilimleri öğrenerek büyük bir üne sahip olmuştur.

Bilimsel yöntem Kitāb el-Manāzir İbn-i Heysem‘nin problemi Analiz Yansıma Göz görüntüsü Görsel algı Ampirik algı teorisi Hayvan algısı. Optik Matematik Astronomi

İbn-i Heysem, Fiziksel optik, meteorolojik optik, katoprik, diyoptrik, yakıcı aynalar, gözün fizyolojisi ve algısal psikoloji alanlarında araştırmalar yapmıştır. En önemlisi optik alanında yaptığı çalışmalarla bilime çok önemli katkı sağlamıştır.

En önemli eseri yedi bölümden oluşan Kitab-ül-Menazir’dir.

İğne deliği kamera lenssiz bir kamera türüdür. Bir yanında küçük bir delik olan ışık geçirmez bir kutu ile donanmıştır. Manzaradan gelen ışık bu kutunun üzerindeki delikten geçerek kutunun karşı tarafına ters çevrilmiş bir görüntü yansıtır.

You cannot copy content of this page