Komiserlik Sınavı Tüm Konular Özet 2

Komiserlik Sınavı Tüm Konular Özet Bilgi.

Sınav soruları; Polis Meslek Mevzuatı (%30), Ceza Muhakemesi Hukuku (%10), Ceza Hukuku (%10), Anayasa Hukuku (%10), İdare Hukuku (%10), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10), İnsan Hakları (%10), Genel Kültür (%10) şeklinde olup sınav süresi 120 dakikadır.

Değerlendirme yalnızca doğru cevaplar üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Bu sınavda adayların zorlu bir parkurda fiziki dayanımları ölçülmekte ve 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Fiziki yeterlilik sınavının ardından sözlü mülakata tabi tutulurlar. Mülakatta ise adayların bilgi ve kavrama kapasitesine bakılarak yeniden 100 üzerinden 70 puanlık bir başarı elde edilmelidir.