Muzaffer Özak kimdir? Kabri nerede? Muzaffer Özak oğlu kim? Cerrahi Tarikatı kadınları, kuralları?

06.12.2023
A+
A-
Muzaffer Özak kimdir? Kabri nerede? Muzaffer Özak oğlu kim? Cerrahi Tarikatı kadınları, kuralları?

Muzaffer Ozak Cübbeli Ahmet? Muzaffer Özak kimdir? Kabri nerede? Muzaffer Özak oğlu kim? Soruları Arama motorlarında ve bilgivip.com adresinde merak ile araştırılmaya devam ediyor. Bizlerde (bilgivip.com) sizin için Muzaffer Ozak Cübbeli Ahmet? Muzaffer Özak kimdir? Kabri nerede? Muzaffer Özak oğlu kim? sorularının yanıtlarını araştırıp derledik, buyurun vip bilgiler sizlerle.

1916 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde doğan Muzaffer Ozak (ö. 13 Şubat 1985, İstanbul), Türk vâiz, sahaf, müezzin, mutasavvıf ve Halvetiyye’nin Cerrâhiyye şubesinin 19. postnişîni olarak da bilinir. Aşkî mahlasını kullanmıştır. Muzaffer, doğduğu yıl kazanılan bir zafer anısına verilmiş bir isimdir.

Babası, Kayı Türkleri’nin Kızılkeçeli aşiretinin Cebeci ve Başağaoğulları kollarından gelen Konyalı Hacı Mehmed Efendi, annesi ise Ozaklar sülâlesinden Yanbolu Halvetî Tekkesi şeyhi Seyyid Hüseyin Efendi’nin torunu Ayşe Hanım’dır. Küçük yaşta babasını kaybeden Muzaffer, ilk tahsilini babasının medrese arkadaşı Abdurrahman Sâmî Saruhânî’nin himâyesinde tamamladı.

Eğitimini Fatih Camii Başimamı Mehmed Râsim Efendi’den Kur’ân-ı Kerîm ve tecvid, Gümülcineli Açıkbaş Mustafa Efendi’den Arapça üzerine alarak sürdüren Ozak, Kamil Akdik, Nûri Korman ve İsmail Hakkı Altunbezer’in Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki hat ve tezyinat derslerine de katıldı. Sahaflık sanatını Kefeli Camii imamı Şâkir Efendi’den öğrendikten sonra Beyazıt Camii’nde müezzin olarak görev aldı, ardından Vezneciler Camcı Ali Camii’ne tayin edildi.

Vezneciler Camii’nde imamlık yaptığı sırada “ikinci Mürşidim” dediği Halvetî-Şabânî şeyhi Maraşlı Ahmed Tâhir Efendi’ye intisap etti. Camii yıkılınca Kapalı Çarşı Camii’ne tayin oldu. Muzaffer Ozak, Avrupa ülkeleri ve ABD’de dervişleriyle birlikte gerçekleştirdiği toplu zikirleriyle tanındı. Döneminde “Efendi” unvanıyla anılan Ozak, ilahilerinde “Aşkî” mahlasını kullanmayı tercih etti.

Ayrıca, Sahaflar Çarşısı’nda bir kitapçı dükkânı işleten Muzaffer Ozak, günümüzde “Sahaflar Şeyhi” olarak anılmaktadır.

Sizler için bizlerde en net bilginin kaynağı olarak Muzaffer Özak kimdir? Kabri nerede? Muzaffer Özak oğlu kim? Cerrahi Tarikatı kadınları, kuralları? sorularını yanıtlamaya çalıştık. Bizi takip etmeye devam ediniz.

Cerrahi tarikatı Alevi mi? Cerrahi Tarikatı kadınları? Cerrahi tarikatı kuralları? Cerrahi tarikatına nasıl girilir?

Cerrahiye, Halvetiye Tarikatı’nın günümüze ulaşan kollarından biri. İnziva-yalnızlık manalarına gelen Halvet’in tasavvuf anlamı; ne bir meleğin ne de herhangi bir kimsenin bulunmadığı bir halde ve yerde, Allah ile manen konuşmak, ruhen sohbet etmek anlamındadır. Halveti çok seven ve bir çınar ağacının kovuğunda defalarca halvet çıkardığı için “Halveti” lakabı alan İranlı Siraceddin Ömer Efendi, tarikatı kurdu. Üst üste kırk kez erbain çıkararak “sır”ra vakıf olmuştu. Birçok tarikat gibi doğumu; Haçlı seferleri ve Moğol istilalarıyla büyük karışıklıklar yaşanılan Ortadoğu’da 14. yüzyılda oldu.

Kurucu Şeyh Nureddin Mehmed Cerrahi 1678’de Cerrahpaşa’da doğmuştur. Bu tarikatın Bektaşilikten etkilendiği söylenebilir; çünkü Şeyh Nurettin Cerrahi’nin icazet aldığı Ramazaniye tarikatı şeyhi Ali Köstendili, ruhani eğitimini H. Bektaş Veli aracılığıyla gerçekleştirmiştir.

Aslında Nureddin Cerrahi’nin kendini tarikat kurucusu olarak gördüğünü belirten bir belge yoktur; hakkında bilinen şey tekke kurmuş ve öğrenciler yetiştirmiş olduğudur. Ölümünden sonra, müridlerinin başka tekkelere gitmesini önlemek isteyen taraftarlarınca ona tarikat kurucusu kimliği atfedilmiş olduğu düşünülmektedir. 19. yy. ortalarından itibaren el yazmalarında Nureddin kutsallaştırılmış ve övülmüştür. Çünkü bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda reformlar gerçekleşir ve tarikatlar kitleleri yeniden kazanma çabasındadır.

You cannot copy content of this page