Nur Cemaati kimdir? Nur Cemaati lideri kimdir? Nurcular tehlikelimi? Nur cemaati kadınları nasıl giyinir?

08.05.2023
A+
A-
Nur Cemaati kimdir? Nur Cemaati lideri kimdir? Nurcular tehlikelimi? Nur cemaati kadınları nasıl giyinir?

Nur Cemaati, Nurcular veya Risale-i Nur hareketi, Said Nursi’nin öğretilerini 20. yüzyıl başlarında doğan İslâmî harekettir. Nurcular, İtikâdi ve fıkhi bakımdan Sünnî İslâm’a bağlıdırlar. Nur Cemaatinin temel faaliyeti Risale-i Nur’ların okunması, anlaşılmaya çalışılması ve insanlara ulaştırılmasıdır Cemaatin temel faaliyeti Risale-i Nurların okunması, anlaşılmaya çalışılması ve insanlara ulaştırılmasıdır. Bu faaliyet Cemaat mensupları tarafından “Hizmet-i imaniye ve Kur’aniye” veya kısaca ”Hizmet” diye tabir edilen kavramlarla ifade edilir. ediüzzaman Said Nursi Hazretleri, bütün hayatı ve eserlerinin şehadetiyle, Ehl-i sünnet bir alimdir. Ehl-i sünnet, bugünkü insanların anladığı şekilde; itikatta Eşari ve Maturudi, amelde ise; Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinde olanların genel ve ortak bir adıdır. Nur Cemaati, Nurcular veya Risale-i Nur hareketi, Said Nursi tarafından telif edilen Risale-i Nur adlı eserlerin bilgileri istikametinde teşekkül eden 20. yüzyıl başlarında doğan İslâmî harekettir. İtikâdi ve fıkhi bakımdan Sünnî İslâm’a bağlıdırlar.

Nur cemaati kolları : Nur Cemaatinin şu gruplara ayrılmıştır : Yazıcılar, Okuyucular, Meşveret, Nesil, Yeni Asya, Kurdoğlu, Med-Zehra ve Zehra Vakfı.

You cannot copy content of this page