Osmanlının Kurucusu kimdir? Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu kimdir?

11.01.2023
A+
A-
Osmanlının Kurucusu kimdir? Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu kimdir?

Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti veya kısaca Osmanlı, 1299 yılında Oğuz Türklerinden Osman Gazi’nin kurduğu, Osmanoğlu Hanedanı’nın hükümranlığında Orta Çağ’dan Yakın Çağ’a kadar varlığını sürdürmüş, İslam dinine bağlı bir Türk devletidir.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu, atılgan ve adaletli lider: Osman Gazi. Asırlar boyunca 3 kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti’ni kuran, adaletli, atılgan ve mücadeleci yapısıyla örnek bir lider olan Osman Gazi’dir.

I. Osman veya Osman Gazi (Osmanlıca: عثمان بك Osman Bey), mahlasıyla Fahrüddin veya Osmancık (1258, Söğüt – 1324, Bursa), Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı’nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar ve komutandır.

Osmanlı, bir milletin adı değil, bir ailenin adıdır. “Âl-i Osman” yani Osman oğulları diye bilinen ve Söğüt bölgesinde küçük bir beylik kuran ailedir. Bu aile, Türk‘tür yani Türk milletin bir parçasıdır.

1299 yılında Oğuz Türklerinden Osman Gazi tarafından Söğüt’te kurulmuştur. İslam dinine bağlı olan Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi gibi padişah listesi de oldukça uzundur. Kurucusu ve ilk padişah Osman Gazi iken son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin olmuştur.

“Çelebi Mehmed, Yıldırım Bayezid’in vefatının ardından taht kavgasıyla sarsılan Osmanlı Devleti‘ne yeniden hayat verdi. Anadolu’da irili ufaklı beylikleri yok etti ve ardından ataları gibi tekrar fetihlere girişti. Bugün onun için “Osmanlının İkinci Kurucusu” hak ettiği bir sıfattır…”

En son 1413’te Musa Çelebi kuvvetlerini bozguna uğrattıktan sonra, tahta çıkmıştır. Böylece Osmanlı Devleti’ni karşılaştığı bu büyük bunalımdan ve parçalanmaktan kurtararak devletin birliğini sağlayan Çelebi Mehmet, bu nedenle Osmanlı Devletinin 2. kurucusu sayılmıştır.

Sultan Mehmed Çelebi, 1389 yılında Edirne’de doğdu. Babası Yıldırım Bayezid, annesi de Germiyanoğullarından Devlet Hatun. Sultan Mehmed Çelebi Müslümanlara karşı göstermiş olduğu adaleti, aynı zamanda Hıristiyan topluluklara karşı da gösterirdi. İyi bir idareci ve politikacıydı.

Osmanlı Devleti’nin zamanında sahip olduğu topraklar üzerinde şu an 64 ülke vardır.

Bu 64 ülkenin yanında bir de Osmanlı, Hindistan Müslümanları -Pakistan, Doğu Hindistan Müslümanları Bangladeş, Singapur, Malezya, Endonezya, Türkistan Hanlıkları, Nijerya ve Kamerun’u da hilafeten kendisine bağlamıştır. 

Asya, Avrupa ve Afrika’da hüküm süren Osmanlı Devleti, 17.yy’dan sonra geri çekilmeye başlamış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla da sonlanmıştır. 

You cannot copy content of this page