Pragmatizme göre doğru bilginin ölçütü nedir?

28.04.2023
A+
A-
Pragmatizme göre doğru bilginin ölçütü nedir?

Pragmatizme göre doğru bilginin ölçütü nedir?

.Doğru Bilginin Ölçütü Verdiği Yarardır: Bir bilginin ya da düşüncenin doğruluğu verdiği yararla ölçülür. Bir bilgi yarar sağlıyorsa doğrudur. Bir işe yaramıyorsa yanlıştır. Bu görüşü benimseyenlere pragmatistler denir. Felsefe tarihi boyunca birçok tartışmaya yol açan pragmatizm, Ampirizm (deneycilik) akımından etkilenmiştir. Bu görüşe göre doğru bilgiye ancak deneme yanılma yöntemiyle ulaşılabilir. Pragmatizme göre doğru bilginin ölçütü nedir?

You cannot copy content of this page