Şahıs Şirketi Gelir Vergisi ne zaman ödenir?

11.01.2024
A+
A-
Şahıs Şirketi Gelir Vergisi ne zaman ödenir?

Şahıs şirketleri gelir vergisi mükellefi olduklarından gelirleri arttıkça ödeyecekleri vergi de artar. Her yılın 25 Mart’ına kadar bir önceki yılın kar veya zararını beyan etmeleri, artan oranlı dilime göre hesaplanan vergilerini ilk taksidi mart sonu, ikinci taksidi temmuz sonu olacak şekilde ödemeleri gerekir. Yıllık gelir vergisi beyannamesi izleyen yılın Mart ayının son gününün akşamına kadar verilir. Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.

Şahıs şirketlerinin ödediği vergiler şu başlıklar altında sıralanabilir:

 • Gelir Vergisi-Geçici Vergi
 • Katma Değer Vergisi (KDV)
 • Muhtasar Beyannamesi (Stopaj vergileri)

Şahıs şirketleri gelir vergisi mükellefidir. Bu nedenle her sene 25 Mart’a kadar bir önceki yılın mali kâr ya da zararını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan ederek tahakkuk ettirirler. Yıllık gelir vergisi beyannamesinde hesaplanan vergi “artan oranlı dilime” göre hesaplanır. Artan oranlı dilim %15’ten başlayarak %35’e kadar yükselir

KDV ödemesi hesaplamasından bahsedecek olursak; ödeyeceğiniz KDV, sattığınız mal veya hizmetin KDV’si ile aldığınız mal ve hizmetin KDV’si arasındaki farktır. Aylık olarak hesaplanır ve her ayın 26’sında ödenir. Ödenecek KDV çıkmasa bile mükellef kişi bunun damga vergisini ödemek zorundadır. Damga vergisi tutarı 58,80 TL’dir.

10 kişiden az çalışanınız var ise üç ayda bir, 10 kişiden çok çalışanınız varsa ayda bir verilir. Muhtasar beyannamede kira stopajı, mali müşavir makbuzu stopajı, çalışanların gelir vergileri gibi sayılar beyan edilir. Kira stopajı ise kiralık ofis ya da işyeri kullanan şahıs şirketleri için geçerlidir. Kiracı şahıs şirketi sahipleri işyeri kirasının %10’u kadar stopaj öder. Kira stopajı aylık hesaplanır ve üç ayda bir ödenir

Şahıs şirketi gider nasıl gösterilir? Gider gösterip vergiden düşme hesaplama?

Eğer şahıs şirketi sahibiyseniz vergi dairesine dilekçe vererek aracınıza ait yıkama, otopark, kasko ve benzeri harcamaların %70’ini gider olarak gösterebilirsiniz. Ayrıca araç satın alırken yapacağınız ödeme belirlenen limitin altında ise ÖTV ve KDV’yi gider göstermeniz de mümkündür.

Ticari faaliyet gösteren her markanın vergi ödemesi gerekiyor. Genellikle vergiler e-ticarette işletme giderleri arasında gösteriliyor.

 • KDV
 • Stopaj
 • Matrah
 • Gelir Vergisi
 • Kargo Masrafları,

Şirket masraflarının gider gösterilmesi, şirket sahiplerinin her üründe sahip olunan olan KDV’den mahrum bırakır. Yani, şayet bir iş veren, yapmış bulunduğu masrafları işi amacıyla yaptığını gider olarak göstererek kanıtlarsa, satın almış aldığı ürün ya da hizmet amacıyla KDV ödemez. KDV ödememesi nedeni ile de almış bulunduğu şey her ne ise daha düşük ücretler karşılığında alabilir ya da kullanabilir.

Şahsa ait şirketlerde gider olarak gösterilebilecek olan ödemeler, şu şekilde sıralanabilir:

· Yemek giderleri
· Araç giderleri
· Fiş ve faturalar ile kanıtlanabilen iş yeri amacıyla alınmış her şey
· Personele oluşturulan ödemeler
· Ulaşım ve taşınma ücretleri
· Telefon, internet, su ve doğalgaz faturaları
· Kira ve aidat masrafları
· Bilgisayar yazılımları
· Şirkete alınmış olan tanıtımlar
· Şirket amacıyla alınmış olan danışmanlık hizmetleri

Şahıs Şirketleri Ne Kadar Vergi Öder? Şahıs Şirketi Gelir Vergisi Dilimleri 2024? 2024 Şahıs Şirketi Vergi Oranları Nedir?

1. İşletme geliri üzerinden vergilendirme yaparken kazancın doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir. 70.000₺’ye kadar bir kazanç elde eden şirket %15 oranında vergi ödemekle yükümlüdür. 70.000₺ geliri olan bir şahıs şirketi %15’lik vergi dilimine girer. 70.000₺ x 0,15 = 10.500₺ tutarında toplam vergi ödemesi gerekir.

2. Eğer şirketin kazancı 150.000₺’nin üzerinde kalıyorsa 70.000₺’den geriye kalan 80.000₺ için %20 oranında vergi ödemesi yapması gerekir.

3. 150.000₺ ile 550.000₺ üzerinde kazanç elde eden bir şirket %27’lik vergi dilimine girer. Burada da önceki 2 vergi diliminin tutarları ödendikten sonra geriye kalan miktar üzerinden bir vergilendirme işlemi gerçekleştirilir.

4. 550.000₺ ile 1.900.000₺ arasında gelir elde ediliyorsa %35 oranında vergi verilmesi gerekir. 550.000₺’nin üzerinde kazanç elde ediliyorsa 4 farklı oran üzerinden vergi alınır. Örneğin, şahıs şirketi 600.000₺’lik bir kazanç yaptıysa ilk 70.000₺ için 10.500₺, 80.000₺ için 16.000₺ ve üçüncü vergi dilimine denk gelen 550.000₺ – 150.000₺ = 400.000₺ için %27 oranı sonucunda 108.000₺ vergi ödemesi yapılması gerekir. Ardından 550.000₺’nin üzerinde kalan 50.000₺ için dördüncü vergi oranı olan %35 üzerinden 17.500₺ tutarında vergi ödemesi yapılır. Yani, bir şahıs şirketi bütün bir yıl boyunca 600.000₺’lik kazanç elde ediyorsa 10.500₺ + 16.000₺ + 108.00₺ + 17.500₺ işleminin sonucunda 152.000₺ tutarında vergi ödemekle mükelleftir.

5. 1.900.000₺’nin üzerindeki kazançlar içinse vergi oranı %40’tır.

Şahıs şirketi kurmak için gerekli evraklar aşağıdaki şekildedir:

 • Muhasebeci ya da mali müşavirin şirket kurma prosedürünü yerine getirmesi için vekalet 
 • Eksiksiz şekilde doldurulmuş başvuru formu
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Noterden alınacak imza beyannamesi
 • İkametgah belgesi
 • İşyerinize ait kira kontratı ya da tapu fotokopisi

Online olarak E Devlet üzerinden rahatlıkla kurabilirsiniz. Şahıs şirketi kurduktan sonra yine İlk defa vergi levhası Gelir İdare Başkanlığı’nın web sitesinden alınır. Web sitesinin sorgulama ekranında bulunan “Vergi Levhası Oluşturma” ekranına tıklayarak giriş yapınız. Gelir Vergisi ya da kurumlar vergi levhası için gerekli bilgiler doldurulduktan sonra vergi levhası talebinde bulunulur.

Vergi levhasını üç şekilde alabilirsiniz: Vergi levhası İnternet Vergi Dairesi’nden, ki biz bundan bahsedeceğiz. Yeminli Mali Müşavir vasıtasıyla. Varsa bağlı bulunduğunuz Esnaf/Sanatkarlar Odası’ndan alabilirsiniz

Şahıs şirketi gelir vergisinden neler düşülür?

Gider gösterme, yaptığınız harcamalar için devlete ‘bu harcamayı işim için yaptım’ demektir. Bu durumda masraflarınız KDV ve Gelir/Kurumlar Vergisi hesaplanırken dikkate alınacaktır. Elbette yapılan her harcama gider olarak gösterilemez.

Giderlerin vergiden ne kadar düşeceğinin hesaplanması, şirketlerdeki çalışan sayılarına, aylık olarak oluşturulan masraflara ve şirketin resmi gelirine göre farklılık gösterir. Küçük şirketlere oluşturulan vergi indirimleri genelde %5 ila %15 arasında değişir.

Home ofis şahıs şirketi neleri gider gösterebilir?

Hem konut hem işyeri olarak kullanılan ve serbest meslek erbabının mülkiyetinde bulunan konutun ısıtılması, aydınlatılması GİBİ (su, telefon, internet aboneliği, temizlik, aidat vs.) giderlerinin de yarısı gider kaydedilebilir ve KDV’sinin yarısı indirilebilir.

 • Yiyecek ve içecek harcamaları
 • Temsil ve ağırlama giderleri
 • Ulaşım harcamaları
 • Araç kiralama veya satın alma giderleri
 • Online harcamalar
 • Ofis giderleri
 • İş yeri faturaları
 • Kargo ve posta giderleri
 • Sağlık harcamaları

Bağkur primi gider yazılır mı? Şahıs bağ-kur primi muhasebe kaydı?

Bağ-Kur giriş keseneği ve sigorta primlerinin Gelir Vergisi Kanununun 89/1’ncu maddesi hükmüne paralel olarak, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla mükellefler tarafından verilecek yıllık gelirden indirilecektir.

Trendyol üzerinde satış yapan işletmeler, e-Fatura kesebilmek için öncelikle mali mühüre sahip olmalıdır. Mali mühür sahibi olabilmek için, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na başvurulması gerekir. Mali mühür, çok kısa bir zaman içerisinde temin edilebilir. Mali mühür sahibi olduktan sonra, e-Fatura kesimi mümkün hale gelir. Trendyol üzerinden yapılan satış sonrasında, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından sağlanan online e-Fatura kesme portalı veya özel entegratörler tarafından entegre edilmiş e-Fatura uygulaması üzerinden fatura kesimi yapılabilir.

Şahıs şirketleri; gelir vergisi, katma değer vergisi (KDV) ve muhtasar beyannamesi ödemekle yükümlüdür.

Bir faturanın vergisel etkisini en basit olarak 2 parçada düşünebiliriz; Gelir-Kurumlar Vergisi ve KDV. Türk Vergi Kanunları ve uygulamalarına göre çoğunlukla faturayı düzenlediğiniz anda gelir elde etmiş olmaktasınız. Bu geliri, bir şahıs işletmesi iseniz o döneme dair Gelir Vergisi Beyannamesi’ne; Limited veya Anonim Şirket iseniz de Kurumlar Vergisi Beyannamesi’ne ilave etmeniz gerekecektir. Faturanın bir de KDV’si var ve düzenlendiği ayın beyannamesine dahil edilmeli. Bu faturanın ait olduğu döneme ilişkin olarak 2 vergi beyannamesi düzenlenirken, vergisel açıdan faturasının tahsil edilip edilmediği ile ilgilenilmez. Farklı ülkelerdeki uygulamalara baktığımızda ise beyannameler hazırlanırken tahsilat esaslı olarak faturaların dikkate alınmasının gerekli olduğu düzenlemeler görmekteyiz.

Müşterinin fatura tutarını ödemediği durumlarda öncelikle karşımıza çıkan konu KDV’dir. Her ayın 27. günü bir önceki aya ait faturaların toparlanıp beyannameye girmesi gerekmektedir. Etkisinin kolaylıkla anlaşılması açısından sadece 10.000 TL + %18 KDV’lik bir fatura kestiğimizi düşünelim ve başka da hiçbir işlemimiz olmadığını varsayalım. İlgili faturayı tahsil etmemiş olsak dahi (KDV’sini de tahsil etmedik tabii) o ayın beyannamesine yazıp KDV rakamını (1.800 TL) Vergi Dairesi’ne bizim kendi kasamızdan ödememiz gerekiyor. Tek başına bu uygulama bile işletme sahiplerini nakit yönetimi açısından zorlamaktadır. Müşteriden almadıkları KDV’yi kendi ceplerinden ödemek durumundadırlar.Oysa ki karşı taraf ödemesini yapmadığı faturayı muhasebe hesaplarına kaydederek 1.800 TL’lik KDV tutarını kendi ödemesi gereken KDV’den düşebilmektedir. Böyle örneklerde faturayı kesen kendisine zorluk yarattığı gibi karşı tarafa da geçici bir fayda sağlamış durumdadır.

Ödenmeyen faturanın Gelir-Kurumlar Vergisi açısından etkisi ise üçer aylık beyanname verme dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. Çoğunlukla faturanın düzenlendiği an itibari ile gelirin kazanıldığı kabul edildiğinden o faturanın isabet ettiği ilk üçer aylık dönemde beyannameye dahil edilip üzerinden vergi hesaplanması gerekecektir. Yine sadece 10.000 TL + KDV’lik bir fatura kestiğimizi düşünelim ve başka da hiçbir işlemimiz olmadığını varsayalım. Limited veya Anonim Şirket isek 10.000 TL’nin %22’si tutarında Kurumlar Vergisi hesaplamamız ve bu hesapladığımız 2.200 TL’yi de nakit olarak ödememiz gerekiyor. KDV’de olduğu gibi Gelir-Kurumlar Vergisi’nde de karşı taraf ödemediği faturayı muhasebe hesaplarına kaydederek kendi faaliyetlerinin sonucu olarak hesaplayacağı vergiden indirebilmektedir.

You cannot copy content of this page