Seyyidet Nefise Hazretleri kimdir? Kısaca hayatı? Duası nasılsın yapılır?

09.11.2023
A+
A-
Seyyidet Nefise Hazretleri kimdir? Kısaca hayatı? Duası nasılsın yapılır?

Seyyidet Nefise Hz ruhuna üç Yasin okumak? Seyyidet Nefise Hazretleri kimdir? Kısaca hayatı? Duası nasılsın yapılır?

“Seyyidet Nefise Hz.’nin yaşamından bahsedildiği kaynaklarda, Mekke’de doğup büyüdüğü, genç yaşta Hz. Ali ile evlendiği ve Medine’ye taşındığı belirtiliyor. Evliliği süresince Hz. Ali’ye büyük destek sağlamıştır. Vefatından önce Hz. Muhammed ile ilgili bilgileri derleyen bir kitap yazan Seyyidet Nefise Hz., üç Yasin okumanın önemini vurguluyor. Bu ibadetin sevapları arasında affediciliği artırmak ve Allah’tan mağfiret dilemek bulunuyor. Üç Yasin okuma metoduna dair belirli bir süre ve işaret olmaksızın, kişinin kendi hissettiği zaman aralığında okuması gerektiği ifade ediliyor. İlk, ikinci ve üçüncü Yasin’in her biri farklı önemlere sahip, bu okuma pratiğiyle affediciliği artırma, mağfiret dileme, olumsuz enerjiden arınma, rahmet ve huzur bulma gibi faydalar elde edilebiliyor. Seyyidet Nefise Hz. ruhsal huzur için üç Yasin okumayı öneriyor, bu ibadetin sadece sevap kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda manevi bir deneyim sunacağını belirtiyor.”

Seyyidet Nefise (r.a.) Hazreti Ali’nin dördüncü göbekten torunudur. Dolayısıyla soyu Rasûlüllah Efendimize dayanmaktadır. Yani Hz. Peygamber Efendimizin torunlarındandır. Tâhîre ve Kerîmet-üt-dâreyn lakapları vardır. Hicri 145 (m.762) senesinde Mekke-i mükerremede doğdu. Annesi, Lübâne binti Abdullah bin Abbâs bin Abdülmuttalib’dir. 208’de (m.823) Mısır’da, Kahire şehrinde vefat etti. Medîne-i münevverede yaşadı. Seyyidet Nefise, İmâm-ı Ca’fer-i Sadık’ın oğlu İshak-ı Mu’temen (r.a.) ile evlendi. Bu evlilikten Kâsım ve Ümmü Gülsüm isminde iki çocukları oldu.

Seyyidet Nefise (r.a.) ümmî olmasına rağmen çok hadîs-i şerîf öğrenmişti. Kur’ân-Kerîm’i ezbere bilirdi. Kabr-i şerîfi, zamanımıza kadar ziyaret edilmekte ve istifade edilmektedir.

İslâm âlimleri Seyyidet Nefîse’nin zamanından günümüze kadar Mısır’da bulunanlar ve bütün mü’minler için bereket olduğunu buyurmuşlardır. Kendini, günahı çok ve duâ etmeğe yüzü yok bilerek, “Hastam iyi olursa veya şu işim hâsıl olursa, sevâbı Seyyidet Nefîse hazretlerine olmak üzere, Allah rızâsı için üç Yâsîn okumak veya bir koyun kesmek nezrim (adağım) olsun” deyince, bu dileğin kabûl olduğu çok tecrübe edilmiştir. Burada, Allah-ü Teâlâ’nın rızâsı için Kur’ân-ı kerîm okunup veya koyun kesip, sevâbı Hazreti Seyyidet Nefîse’ye bağışlanmakta, onun şefaati ile, Allah-ü Teâlâ hastaya şifâ vermekte; kazayı, belâyı gidermekte, edilen duâyı kabûl etmektedir.

You cannot copy content of this page