5510 ek 19 miktarı ne demek? Sgk 5510 ek 19 miktarı ne kadar?

07.05.2023
A+
A-
5510 ek 19 miktarı ne demek? Sgk 5510 ek 19 miktarı ne kadar?

5510 ek 19 miktarı ne demek? Sgk 5510 ek 19 miktarı ne kadar?

5510 sayılı Kanunun ek19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1.000” ibaresi “1.500” şeklinde değiştirilmesiyle; Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 1000 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 1500 liraya yükseltilmiştir. 2019 yılında emekli aylıklarında tuhaf bir uygulama başladı. Emekli aylıkları o kadar düştü ki 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Ek 19’uncu madde ile emekli aylıklarının bin TL’den düşük olamayacağı, düşük olursa aradaki farkın Hazine’den tahsil edileceği hükme bağlandı. 2023 te Aylık miktarlarının çok fazla düşmesi nedeniyle 5510 sayılı kanuna eklenen ek 19. madde ile emekli aylıklarında alt sınır aylığı uygulaması getirilerek 2023/Ocak döneminde 5.500 TL olarak belirlendi.

You cannot copy content of this page