Suçun Şahsilik ilkesi nedir? Hangi suçlarda uygulanır? Suçun şahsiliği ilkesi FETÖ

16.01.2023
A+
A-
Suçun Şahsilik ilkesi nedir? Hangi suçlarda uygulanır? Suçun şahsiliği ilkesi FETÖ

Suçun Şahsilik ilkesi nedir? Hangi suçlarda uygulanır? Suçun şahsiliği ilkesi FETÖ

(1) Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. (2) Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır.

Çağdaş maddi ceza hukukunun en önemli ilkelerinden biri suç ve cezanın şahsiliği ilkesidir. Bu kural gereğince, kişi ancak kendisinin işlediği fiiller nedeniyle sorumlu tutulabilir, başkasının işlediği fillere iştirak etmedikçe sorumlu tutulamaz. Ceza sorumluluğunun şahsiliği ceza hukukunun temel kurallarındandır. Cezaların şahsiliğinden amaç, bir kimsenin işlemediği bir fiilden dolayı cezalandırılmamasıdır. Diğer bir anlatımla, bir kimsenin başkasının fiilinden sorumlu tutulmamasıdır.

FETÖ ile ilgili olarak merak edilen bu durum için bir avukat şu bilgiyi paylaşmıştır.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi; Sanığın kardeşinin FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu olması suç ve cezanın şahsiliği ilkesi de gözetilerek örgütsel faaliyet olarak kabul edilemez. (Esas No:2021/2365)

Yakının Cezası Nedeniyle Güvenlik Soruşturması

Yönetmeliğe göre Güvenlik soruşturması, Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini ifade etmektedir. Ayrıca 11. maddede araştırılacak hususlar düzenlenmiştir.

Madde ifadesinde “kişinin” şeklinde ifade bulmuş olmasına rağmen uygulamada güvenlik soruşturmasının aynı zamanda kişinin anne babası ve kardeşlerine hatta amca-dayı-hala-teyze veya onların çocuklarına vb. akrabalarına yönelik de yapıldığı durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu sebeple bazı mağduriyetlerin doğması söz konusu olmaktadır.

İdare Mahkemeleri tarafından verilen kararlar genellikle kişinin kardeşi veya babası hakkında terör örgütüne üye olma suçundan yapılan soruşturma ve yargılamanın cezaların şahsiliği ilkesi gözetildiğinde ilişiğin kesilmesi sonucunu doğurmaması yönündedir. Mahkemeler ilişiğin kesilmesi, atamanın iptali vb. şeklinde yapılan idari işlemin iptali yönünde karar vermektedirler.

You cannot copy content of this page