var olmak algılanmış olmaktır? Var olmak algılanmış olmaktır sözü ne ifade eder?

28.04.2023
A+
A-
var olmak algılanmış olmaktır? Var olmak algılanmış olmaktır sözü ne ifade eder?

var olmak algılanmış olmaktır? Var olmak algılanmış olmaktır sözü ne ifade eder?

Berkeley’ e göre dış dünyanın ardında maddi bir töz yoktur. O, “Varolmak algılanmış olmaktır.” sözüyle zihinden bağımsız bir maddenin varolamayacağını ifade eder. Bütün varlıkların varolma sebebi sonsuz zihin olan Tanrı’dır. Berkeley bu görüşünde maddi dünyanın varlığını reddeder ve görülen, duyulan ya da temel olarak algılanan tüm şeylerin algıladığı için var olduklarını söyler. “Varlık, algılanmaktır” der. Yani Berkeley’e göre varlıkların var olma sebebi öznelerin onları algılamasıdır, yani bir şeyin var olma koşulu algılanmış olmaktır. var olmak algılanmış olmaktır? Var olmak algılanmış olmaktır sözü ne ifade eder?

You cannot copy content of this page